9 : : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   
 


รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครวันที่ 4 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

(รับสมัครวันที่ 4 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 60)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 6/2560)
(รับสมัครวันที่ 20 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

(รับสมัครวันที่ 3 พ.ย. - 23 พ.ย. 60)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

(รับสมัครวันที่ 2 พ.ย. - 22 พ.ย. 60)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560)
(รับสมัครวันที่ 11 ส.ค. - 28 ส.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

(รับสมัครวันที่ 26 ก.ค. - 9 ส.ค. 60)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

(รับสมัครวันที่ 6 - 31 ก.ค. 60)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)
(รับสมัครวันที่ 21 มิ.ย.- 4 ก.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครวันที่ 26 พ.ค.- 2 มิ.ย. 60)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2560)
(รับสมัครวันที่ 18 - 2 มิ.ย. 60)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2560)
(รับสมัครวันที่ 12 - 28 เม.ย. 60)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
(รับสมัครวันที่ 3 - 18 เม.ย. 60)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
(รับสมัครวันที่ 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 60)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2559)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครั้งที่3/2558)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น